Wizyt:
Dzisiaj: 72Wszystkich: 77949
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


1 luty 2011

Wiadomości » 1 luty 2011

  • 2011 Walne Zebranie Członków
    2011 Walne Zebranie Członków
Dnia 29 stycznia 2011 r. w Wiśniowej Górze odbyło się 4 Walne Zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „PSORIASIS”

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za okres 01-11-2009r. do 31-12-2010r. Oba sprawozdania Walne Zebranie przyjęło przez aklamację.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił Plan Pracy na rok 2011, który po konstruktywnej dyskusji został zaakceptowany przez zebranych członków. Jednogłośnie przyjęto także Uchwałę dotycząca wykluczenie 11 członków Stowarzyszenia na skutek nie płacenia w terminie składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna podsumowała i pozytywnie oceniła prace Zarządu za ostatni rok. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami i na wniosek Komisji Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „PSORIASIS” za poprzedni rok.

Przed zakończeniem zebrania członkowie zgłosili Zarządowi swoje potrzeby i oczekiwania co do działań Stowarzyszenia. Zwrócili po raz kolejny uwagę na trudy i ograniczenia w życiu codziennym.

Członkowie Stowarzyszenia rozsiani są po całej Polsce, a także zamieszkują poza granicami kraju. Walne Zebranie jest znakomitą okazją do spotkania. Zarząd wychodząc naprzeciw potrzebie integracji wewnątrz organizacji umożliwił, przy wydatnej pomocy niektórych członków nieformalne spotkanie po zakończeniu obrad.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „PSORIASIS” dziękuje wszystkim za przybycie i czynne uczestniczenie w obradach.

autor: Małgorzata Kułakowska