Wizyt:
Dzisiaj: 34Wszystkich: 78139
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


11 lutego 2007

Wiadomości » 11 lutego 2007

  • Zaświadczenie o Rejestracji
    Zaświadczenie o Rejestracji
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dokonał wpisu OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ
"PSORIASIS", do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000271955
z datą i godziną wpisu 2.02.2007 12:22:57.