Wizyt:
Dzisiaj: 72Wszystkich: 77949
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


29 maja 2012

Wiadomości » 29 maja 2012

24 maja 2012 na zaproszenie Pana Posła Tomasza Latosa nasz przedstawiciel, Pan Wiesław Kowalski oraz Pani Monika Kotlarz Koza z fundacji „Tak, mam łuszczę” i Wojciech Wilkowski przewodniczący Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę, uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Zebrała się ona w celu rozpatrzenia informacji na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dermatologii.

W trakcie obrad głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc, który przedstawił informacje o wydatkach na leczenie w dermatologii w latach 2010 – 2012 . Wynikało z nich jasno, że przez te 3 lata nakłady na leczenie szpitalne i ambulatoryjne nie zwiększały się i wynosiły około 300 mln zł. rocznie. Pan Jakub Szulc wyjaśnił także, że powodem nie uruchomienia programu leczenia biologicznego łuszczycy jest koszt tej terapii, ale także brak spójności w wyliczeniach kosztów terapii przez NFZ i AOTM.

Na posiedzeniu obecny był także krajowy konsultant ds. dermatologii prof Andrzej Kaszuba. Przybliżył on zebranym problem chorych na dermatozy. Uświadomił, że choroby dermatologiczne powodują odrzucenie społeczne, że są to choroby, którym towarzyszą często lęk, depresja i obniżenie jakości życia. Zreferował potrzeby w dziedzinie dermatologii. Zwrócił uwagę na konieczność skorygowania wyceny punktowej oraz zwiększenia wartości punktowej zarówno dla oddziałów jak i dla poradni dermatologicznych. Prosił o pomoc we wdrażaniu programów dla ciężkiej łuszczycy. Profesor Kaszuba w swoich staraniach uzyskał poparcie Posła Tomasza Latosa.

Obecni Posłowie interesowali się ilu jest dermatologów, czy wystarczająca jest ich liczba i czy rozmieszczenie specjalistów jest równomierne, bez „białych plam”. Pytano także dlaczego jest tak mało przyznawanych specjalizacji oraz dlaczego jest tak bardzo mało lekarzy - rezydentów w zakresie dermatologii.

W związku z nieobecnością prezesa NFZ na tym posiedzeniu Komisji oraz na wielu poprzednich, Posłowie zdecydowali, że zwrócą się do Marszałek Sejmu, aby przeciwdziałała lekceważeniu Komisji Zdrowia przez kierownictwo NFZ. Nieobecność przedstawicieli kierownictwa NFZ stała się przyczyną przełożenia posiedzenia Komisji na inny termin.


wkowal