Wizyt:
Dzisiaj: 34Wszystkich: 78139
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


15 lutego 2009

Wiadomości » 15 lutego 2009

  • Główni uczestnicy debaty
    Główni uczestnicy debaty
  • Osoby nagrodzone
    Osoby nagrodzone
Przedstawiciel naszego stowarzyszenia Pani Elżbieta Kujawka uczestniczyła w konferencja z okazji „Światowego Dnia Chorego”, która zorganizowana została w Warszawie
w dniach 10-11.02.2009 przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ponad 150 organizacji pacjenckich.

W ramach konferencji odbyły się:
1. Spotkanie nt. „Zasad polityki lekowej” w której udział wzięli. Pan Dr Marek Twardowski – podsekretarz Stanu z Ministerstwa Zdrowia i Pan dr. Artur Fałek – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ.

2. Debata merytoryczna z udziałem Pani Ewy Kopacz – Ministra Zdrowia, Pana Marka Twardowskiego - Podsekretarza Stanu z MZ i Pana Jacka Paszkiewicza – prezesa NFZ.
Debata była na żywo transmitowana przez TVN24.

3. Uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila osobom i organizacjom szczególnie zasłużonym w posłudze chorych w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Galerii Porczyńskich.

4. Konferencja z referatami i dyskusją:
Tematy referatów:
- „Zdrowie dzieci w praktyce działań Rzecznika Praw Dziecka” - Pan Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka
- „Opieka nad dzieckiem w szpitalu” - Pani dr Dorota Karkowska
- „Postępy w diagnostyce i leczeniu guzów mózgu u dzieci i młodzieży” -
Pani Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
- „HCV u dzieci i dorosłych” – Pan Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota,
Pani Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
- „Odpowiedzialność w procesie powrotu do zdrowia”- Pani Mariola Kosowicz
- „Współpraca pomiędzy instytucjami a firmami farmaceutycznymi. „Kodeks dobrych praktyk” - Przedstawiciel Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”
- „Aktywność Fundacji Urszuli Jaworskiej. Jak efektywnie kierować organizacją pozarządową?” - Pani Urszula Jaworska

Po debacie była okazja, aby porozmawiać w sprawach interesujących stowarzyszenie,
w których występowaliśmy z pismami w październiku 2008r. do MZ i NFZ, a na które
nie dostaliśmy odpowiedzi. Prezes NFZ Pan Jacek Paszkiewicz wziął przygotowane kopie naszych pism, obiecał odszukać sprawę i odpowiedzieć.

Więcej informacji o konferencji można przeczytać Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej czytając aktualności zatytułowane:
„Nagrody Św. Kamila rozdane”
„Światowy Dzień Chorego: III Konferencja dla organizacji pacjentów”