Wizyt:
Dzisiaj: 72Wszystkich: 77949
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


27 lutego 2012

Wiadomości » 27 lutego 2012

 • Nowy Zarząd
  Nowy Zarząd
 • Nowa Komisja Rewizyjna
  Nowa Komisja Rewizyjna
Dnia 25 lutego 2012 odbyło się w Jarocinie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Psoriasis”. W trakcie obrad wysłuchano sprawozdania Zarządu i udzielono mu absolutorium. Zatwierdzono także zmiany w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie Zarządu oraz przyjęto plan pracy na kolejne lata.
Ponieważ było to zebranie kończące kolejną kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przeprowadzono wybory do władz Stowarzyszenia.
Wybrano Zarząd w składzie:
 • Krzysztof Besztak (Prezes)
 • Justyna Czajka
 • Andrzej Grządka
 • Wiesław Kowalski
 • Małgorzata Kułakowska
 • Tomasz Śpica
 • Karolina Wojewoda
Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie:
 • Agata Motyka (Przewodnicząca)
 • Szymon Lewandowski
 • Paweł Tokarczyk

Małgorzata Kułakowska