Wizyt:
Dzisiaj: 34Wszystkich: 78139
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


20 czerwca 2007

Wiadomości » 20 czerwca 2007

Szanowni Państwo

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych będące członkiem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum), zwraca się do Państwa z gorącym apelem o włączenie się w europejską kampanię "1 miliona podpisów dla osób niepełnosprawnych", która ma na celu poparcie przez obywateli Europy działań legislacyjnych zakazujących dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia.

Wystarczy 1 minuta na złożenie podpisu na stronie internetowej! Będziemy również bardzo wdzięczni za umieszczenie informacji o tej akcji i linku do formularza do zbierania podpisów na oficjalnych stronach Państwa organizacji/ instytucji oraz rozpowszechnienie jej wśród pracowników, członków i sympatyków.

Wszelkie informacje o kampanii znajdą Państwo na stronach Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (www.pfon.org.pl). Tam też znajduje się link odsyłający do oficjalnej strony kampanii, gdzie mogą Państwo składać podpisy popierające akcję.

Oficjalna strona kampanii

Podpisy można również składać w formie tradycyjnej-papierowej. Formularze do zbierania podpisów są dostępne do ściągnięcia na stronie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, jak również na oficjalnych stronach kampanii. Zebrane podpisy mogą Państwo bezpośrednio przesłać na adres Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych bądź do Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, gdzie następnie zostaną przekazane do EDF-u.

Wszyscy zgadzają się, że osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do zatrudnienia i kariery zawodowej na równi z innymi obywatelami, co zostało zagwarantowane także w dyrektywie Unii Europejskiej. Nie ma jednak żadnego unijnego przepisu wiążącego, który zabezpieczałby równy dostęp do wykształcenia, zdobywania kwalifikacji, możliwości dotarcia do szkoły, czy miejsca pracy, dostęp do informacji, nowoczesnych rozwiązań technicznych, itp. osoby niepełnosprawne chcą być pełnoprawnymi obywatelami Europy!

Stąd jeszcze raz gorąco zachęcamy Państwa do włączenia się do kampanii oraz do upowszechnienia jej idei.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych drogą telefoniczną (0 22) 848 03 44, (0 22) 646 87 55; bądź e-mailową biuro@pfon.org.pl

Z poważaniem
Krystyna Mrugalska
Przewodnicząca Zarządu
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych