Wizyt:
Dzisiaj: 72Wszystkich: 77949
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


23 grudnia 2010

Wiadomości » 23 grudnia 2010

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zgodnie ze Statutem,
dnia 29 stycznia 2011 r. w Wiśniowej Górze k/Łodzi odbędzie się
Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Chorych na Łuszczycę "PSORIASIS".

Porządek obrad
Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie zebrania. Przedstawienie celu zebrania i jego uczestnikow.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działań Stowarzyszenia w okresie od 22 listopada 2009 do 31 grudnia 2010 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań oraz nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 9. Przedstawienie planu działań na 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan pracy na 2011 r.
 11. Podjęcie uchwały o wykluczeniu członkow Stowarzyszenia w sytuacjach przewidzianych statutem.
 12. Wolne wnioski, testowanie produktow
 13. Zakończenie obrad.
Propozycje zmian w porządku obrad można zgłaszać do 15 stycznia 2011 roku
mailem na adres: stowarzyszenie@luszczyca.org.pl lub
pisemnie na adres siedziby: ul. Mąkowarska 8, 85-560 Bydgoszcz.

Członków,sympatykow i przyjacioł prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem do dnia 15 stycznia 2011 roku.

W sprawie noclegow i ew. innych spraw organizacyjnych prosimy o kontakt z Prezesem Wojciechem Wilkowskim na adres: wojciech.wilkowski@luszczyca.org.pl