Wizyt:
Dzisiaj: 72Wszystkich: 77949
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


4 październik 2011

Wiadomości » 4 październik 2011

Osoby zainteresowane udziałem i uzyskaniem pełniejszej informacji prosimy
o skontaktowanie się listownie, mailowo lub telefonicznie z koordynatorem imprezy
z ramienia stowarzyszenia – z Elżbietą Kujawką
.
.
adres pocztowy: 85-560 Bydgoszcz, ul. Mąkowarska 8
adres e-mail: stowarzyszenie@luszczyca.org.pl
tel. 501138477