Wizyt:
Dzisiaj: 34Wszystkich: 78139
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


3 czerwca 2008

Wiadomości » 3 czerwca 2008

"Zakład przyjazny chorym na łuszczycę"

ZADANIE DOTOWANE PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ


Jak informowaliśmy wcześniej, dwa nasze projekty uzyskały wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Poniżej szczegółowy opis pierwszego z projektów


Łuszczyca jest jedną z najpowszechniejszych chorób skóry. Szacuje się, że na łuszczycę choruje 2 do 4% populacji Jest to choroba niezaraźliwa, ale nieuleczalna, a przy tym bardzo uciążliwa. Mimo to, choroba ta jest skrzętnie ukrywana przez chorych, a mówienie o niej stało się tematem tabu. Doprowadziło to do powstania wielu stereotypów, a właściwa wiedza o chorobie jest w społeczeństwie znikoma lub wręcz żadna. Chory jest narażony na nieprzyjemne reakcje innych, pozostawiony sam ze swoimi problemami i odsunięty od uczestnictwa w wielu dziedzinach życia. Odbiegający od ideału wygląd skóry bywa przyczyną ograniczania kontaktów z innymi osobami, a wizyta u fryzjera lub kosmetyczki zawsze jest okupiona ogromnym stresem. Chorzy obawiają się i wstydzą korzystać z zakładów publicznych – salonów kosmetycznych i fryzjerskich oraz solariów – z obawy na reakcję ich pracowników i klientów. Pracownicy zakładów nie zawsze dysponują pełną wiedzą na temat łuszczycy i nie zawsze potrafią chorym, jako swoim klientom, zapewnić właściwy komfort i dyskrecję.

Projekt adresowany jest do zakładów świadczących usługi dla ludności – zakładów fryzjerskich, solariów, salonów kosmetycznych – zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy.
Swoimi działaniami obejmiemy bezpośrednio 50 salonów fryzjerskich i kosmetycznych, solariów oraz pośrednio około 250 osób chorych na łuszczycę, jako klientów korzystających z usług zakładów objętych projektem.
Szkolenie dla pracowników zakładów obejmie konsultację z dermatologiem lub kosmetologiem dotyczącą podstawowych wiadomości o łuszczycy, jej odmian, niezaraźliwości, wrażliwości zmienionych chorobowo miejsc na urazy oraz na niektóre preparaty stosowane w kosmetyce, informacji o kosmetykach wskazanych do stosowania dla chorych na łuszczycę.

Zakładane cele i rezultaty zadania to:
• zapewnienie chorym na łuszczycę jak najbardziej komfortowych warunków
podczas korzystania z usług zakładu fryzjerskiego, salonu kosmetycznego,
solarium, a poprzez to poprawa jakości życia chorych na łuszczycę w aspekcie
emocjonalnym i społecznym;
• poszerzanie wiedzy właścicieli i pracowników zakładów na temat łuszczycy i
specjalnych wymagań klientów dotkniętych tą chorobą;
• poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat łuszczycy i problemów z nią
związanych oraz przełamanie stereotypów na temat choroby i ograniczanie
negatywnych reakcji społeczeństwa i dyskryminacji chorych na łuszczycę;

Każdy z zakładów przystępujących do akcji:
• zostanie objęty szkoleniem z udziałem dermatologa lub kosmetologa w
zakresie podstawowych informacji na temat łuszczycy;
• otrzyma broszury informacyjne o chorobie dla personelu i klientów zakładu;
• otrzyma możliwość korzystania z porad na temat warunków, jakie powinien
zapewniać chorym;
• otrzyma materiały informacyjne (nalepka, plakat) potwierdzające udział w
Programie do umieszczenia w widocznym miejscu przy wejściu do zakładu;
• otrzyma certyfikat "Zakład przyjazny chorym na łuszczycę" do umieszczenia w
widocznym miejscu na terenie zakładu;
• otrzyma możliwość umieszczenia danych o zakładzie na liście "Zakład przyjazny
chorym na łuszczycę", dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia;
• uzyska kontakt z innymi zakładami uczestniczącymi w programie.ZADANIE DOTOWANE PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ