Wizyt:
Dzisiaj: 32Wszystkich: 78137
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


2 czerwca 2008

Wiadomości » 2 czerwca 2008

W styczniu bieżącego roku Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2008 roku realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji prozdrowotnej, ochrony zdrowia i działań na rzecz osób chorych oraz niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, dla których organizatorem nie jest Miasto Bydgoszcz.

Stowarzyszenie nasze złożyło dwa projekty:

• „Zakład przyjazny dla chorych na łuszczycę”

• „Budowa portalu internetowego dla (i o) społeczności osób chorych na łuszczycę i grupy wsparcia w Bydgoszczy”

Oba projekty zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały wsparcie finansowe.
29 maja podpisano z Urzędem Miejskim w Bydgoszczy umowy na realizację powyższych zadań.
Zaoferowane przez Urząd Miasta wsparcie jest mniejsze, niż wnioskowane w naszych projektach, ale i tak pozwoli na realizację zadań, chociaż w nieco ograniczonym zakresie. Projekt „Fryzjer przyjazny dla chorych na łuszczycę” będzie miał charakter regionalny (miasto Bydgoszcz), a projekt „Budowa portalu internetowego…” będzie realizowany bez tworzenia grupy wsparcia w Bydgoszczy.
Od 1 czerwca rozpoczęto realizację zadań.

Uzyskanie dofinansowania ma ogromną wagę dla Stowarzyszenia, nie tylko ze względu na uzyskane środki finansowe. Opracowanie projektów stanowiło dobry „trening” przed startem w poważniejszych konkursach, a sprawna realizacja zatwierdzonych w tym roku projektów będzie stanowić dobrą rekomendację do udzielenia nam wsparcia na realizację większych już projektów w kolejnych latach.

Więcej informacji o realizowanych projektach opublikujemy w najbliższym czasie.