Wizyt:
Dzisiaj: 72Wszystkich: 77949
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


14 lutego 2016

Wiadomości » 14 lutego 2016

Informujemy, że Zarząd naszego Stowarzyszenia na zebraniu dnia 6 lutego 2016 podjął decyzję o wystąpieniu z Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę.

Naszym zdaniem, istnienie Unii nie ułatwia współpracy między Stowarzyszeniami,
a wprost przeciwnie, utrudnia znalezienie wspólnego stanowiska i kilkakrotnie było źródłem niepotrzebnych konfliktów. Trudno wskazać korzyści jakie odniosło nasze Stowarzyszenie z trwającego 6 lat uczestnictwa w Unii, a żadna z dotychczasowych form współpracy między stowarzyszeniami nie była uwarunkowana istnieniem Unii ani uczestnictwem w niej. O naszej decyzji przesądziła jednak utrata jakiegokolwiek wpływu na działania podejmowane przez Unię w ostatnim czasie.

Postanowiliśmy, że nie będziemy dłużej firmować działań Unii, których nie czujemy się współautorami – stąd nasza, trudna, ale przemyślana decyzja.

Zarząd Stowarzyszenia