Wizyt:
Dzisiaj: 32Wszystkich: 78137
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


27 lipca 2010

Wiadomości » 27 lipca 2010

Zarządzenie Nr 32/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne


Zarządzenie obowiązuje od 1 lipca 2010r.
Istotnym fragmentem zarządzenia dla chorych na łuszczycę jest wprowadzenie do katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów, służących do rozliczeń leczenia szpitalnego z NFZ nowej grupy: „J40 - Ciężka łuszczyca”, dla której zasadniczą procedurą medyczną wykonywaną
w trakcie udzielania świadczenia będzie - terapia przeciwciałami monoklonalnymi.
Wartość punktowa do rozliczenia tego świadczenia wynosi 46(44) punktów.
W zarządzeniu wyspecyfikowane są szczegółowo warunki udzielania tego świadczenia.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej NFZ.

autor: EK