Wizyt:
Dzisiaj: 72Wszystkich: 77949
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


24 luty 2014

Wiadomości » 24 luty 2014

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych
na Łuszczycę "Psoriasis" zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


Na zebranie, które odbędzie się 29 marca 2014 roku o godzinie 11:00
w Toruniu w Domu Turysty, ul. Legionów 24,
zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 9. Przyjęcie uchwały o przeksięgowaniu wyniku finansowego za 2013 rok
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad
  Sprawy organizacyjne:
 1. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w cenie 35 zł. za dobę. Osoby zainteresowane noclegami powinny zgłaszać się poprzez email: stowarzyszenie@luszczyca.org.pl, telefonicznie : 512950502 lub pisemnie na adres biura Stowarzyszenia do dnia 2 marca 2014 r. Po tym terminie rezerwacja noclegów będzie możliwa tylko w przypadku dostępności u właściciela obiektu.
  Zarząd Stowarzyszenia informuje, że noclegi dla członków, zostaną w znacznej części dofinansowane.
 2. W trakcie trwania Zebrania będzie możliwość opłacenia składek członkowskich bezpośrednio do kasy Stowarzyszenia.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są poprzez adres email i telefon podany w pkt.1