Wizyt:
Dzisiaj: 34Wszystkich: 78139
KRS
0000 271 955

Wspierają nas


26 listopada 2009

Wiadomości » 26 listopada 2009

Dnia 21 listopada 2009 r. odbyło się
w Pucku kolejne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Spośród ogólnej liczby członków stowarzyszenia wynoszącej 57 osób, w zebraniu udział wzięło 17 członków oraz jeden sympatyk stowarzyszenia. Zebranie poprowadził prezes stowarzyszenia. Odczytano sprawozdanie z działalności zarządu za okres od 01.10.2008 r. do 31.10.2009 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W drodze głosowania udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi. Poszczególni członkowie zarządu przybliżyli zebranym działania stowarzyszenia podejmowane w minionym roku.

Zwrócono między innymi uwagę na:
  1. współpracę z firmami, lekarzami, stowarzyszeniami
  2. realizację projektów dofinansowywanych z pieniędzy unijnych
  3. udział członków stowarzyszenia w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach
  4. poczynione starania w sprawie nabycia statusu OPP

Prezes stowarzyszenia zaproponował dyskusję, w wyniku której ustalono kierunki pracy na kolejny rok. Plan pracy zarządu został wzbogacony o propozycje członków stowarzyszenia
i zatwierdzony jednogłośnie. Podjęto również uchwały dotyczące księgowania finansów oraz przyjęcia nowych członków stowarzyszenia.

Prezes stowarzyszenia podziękował wszystkim, którzy przybyli na zebranie i aktywnie w nim uczestniczyli.

autor: gojaxx & suzi